Konekanta:

Käytössämme on kolme ruiskuvalukonetta sulkuvoimiltaan 50t, 75t, 150t. Kappalekoko voi vaihdella välillä 0,1g - 150g. Koneiden ja laitteiden ennakkohuolto pitää huolen siitä, että koneet ovat kunnossa, kun niitä tarvitaan.

Lisää